Sakramenty

Background: I have a t61P with XP SP3. My bios setting was „bluetooth enabled”, the thinkpad bluetooth light was on. The thinkpad switch for wireless was on, and the [FN][F5] setting showed bluetooth on.

the problem was that I had both the Microsoft stack and the Lenovo thinkpad stack.

I had to:

1) remove the bluetooth item in device manager

2) Unload the Lenovo stack (through control panel) and then

3) remove the MS stack (using the info here: http://support.microsoft.com/kb/889814 ).

4) Reboot.

5) Choose [cancel] when the reboot tries to load drivers for bluetooth.

6) load the newest lenovo stack for your thinkpad via the downloads at lenovo support.

Bam! That did it.

I hope that helps others.

 

Sakrament chrztu

Chrzest udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.30.
Poprzedzony jest obowiązkową katechezą dla rodziców i chrzestnych: w soboty przed niedzielami chrztu
– o godz. 17.00 w sali na plebanii.

Kancelaryjne wymogi: odpis aktu urodzenia dziecka, wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska), zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Najpóźniej tydzień przed chrztem rodzic osobiście powinien zgłosić dziecko w kancelarii.

Na rodzicach dziecka ochrzczonego spoczywa obowiązek pielęgnowania i rozwijania delikatnego ziarnka wiary. Rodzice, którzy nie dają w najmniejszym stopniu takiej gwarancji wychowawczej, nie mogą ubiegać się o chrzest własnego dziecka. Na przykład takimi nie mogą być rodzice niewierzący, niepraktykujący i notoryczni gorszyciele. Może zdarzyć się, że ksiądz w takich sytuacjach będzie zmuszony odmówić chrztu, bo zobowiązuje go do tego prawo kanoniczne.

Chrzestnym może być każdy chrześcijanin wierzący i aktualnie praktykujący bez przeszkód kanonicznych
(taką przeszkodą jest np. życie z kimś bez wymaganego ślubu kościelnego).

Rodzice i chrzestni powinni przyjąć Komunię świętą w intencji ochrzczonego.

Sakrament bierzmowania

W naszym kościele ten sakrament jest zwykle udzielany w pierwszym półroczu roku kalendarzowego,
a bezpośrednie przygotowanie do niego trwa trzy lata.

Kandydaci do bierzmowania m.in. spotykają się w zorganizowanych grupach w kościele parafialnym, jak też w ramach duchowej formacji są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy świętej dla młodzieży: w drugą niedzielę miesiąca o godz. 9.30.

Kancelaryjne wymogi: metryka chrztu, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej – Eucharystia

Komunię świętą przyjmujemy w stanie łaski uświęcającej zasadniczo podczas Mszy świętej.
Można ją przyjąć dwa razy w ciągu dnia, z tym, że za drugim razem trzeba wziąć udział w całej Mszy świętej.

Pierwsza Komunia święta – odbywa się w drugą niedzielę maja w dwóch grupach (dla dzieci klas trzecich ze szkół podstawowych nr 5 i 7), w czasie Mszy świętych o godz. 11.00 i 12.30. Przystąpienie do tego sakramentu poprzedzają cotygodniowe katechezy dla dzieci i ich rodziców w sali przy kościele.

W naszej parafii Pierwsza Komunia święta jest praktykowana z bezpośrednim udziałem rodziców, aby w ten sposób podkreślić ich odpowiedzialność za religijne wychowanie dzieci i nieocenioną pomoc w tym trudnym procesie.

Kancelaryjne wymogi: metryka chrztu dziecka.

Pierwsza rocznica Pierwszej Komunii świętej jest obchodzona w trzecią niedzielę maja na Mszy świętej o godz. 9.30.

Sakrament pojednania i pokuty

Ze spowiedzi świętej można skorzystać codziennie w czasie Mszy świętych i innych nabożeństw. Z racji pierwszego piątku miesiąca spowiedź odbywa się w godz. od 15.00 do 19.00, a w poprzedzający go czwartek od 17.00 do 19.00.

Całodzienne spowiedzi odbywają się przed Bożym Narodzeniem, w ramach rekolekcji wielkopostnych
i przed wrześniowym odpustem.

Sakrament chorych

Chorzy korzystają z posługi sakramentalnej w każdy pierwszy piątek miesiąca.
Kapłani udają się do domów od godz. 8.00.

Natomiast świeccy szafarze w każdą niedzielę po rannej Mszy świętej, tj. od godz. 8.00, zanoszą Komunię świętą tym,
którzy o to prosili. Mieszkanie chorego winno być odpowiednio przygotowane, a domownicy powinni w miarę możliwości uczestniczyć w ceremonii udzielania Komunii świętej.

W razie nagłej potrzeby kapłani spieszą z posługą o każdej porze dnia i nocy.

Sakrament małżeństwa

Sakrament ten przyjmują wierzący odpowiednio przygotowani.
Podstawą jest dojrzała miłość i wiara.

Zwyczajnie sakrament małżeństwa udzielany jest w soboty całego roku, z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu i Adwentu. Odstąpienie od tej zasady musi być odpowiednio uzasadnione.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed ślubem.
Pierwsze i drugie spotkanie z nimi odbywa się w kancelarii w każdy piątek w godz. od 19.00 do 20.00.

Kancelaryjne wymogi: aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz – metryki chrztu, dowody osobiste, ostatnie świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej. Niezbędne jest również zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, szczególnie gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilnoprawne (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny. 
Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub na podstawie prawa.
Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Warunki przechowywania plików cookies możesz ustawić w przeglądarce.
© 2019 Parafia św. Pawła Apostoła w Bochni
Marquee Powered By Know How Media.