Sakramenty

Background: I have a t61P with XP SP3. My bios setting was „bluetooth enabled”, the thinkpad bluetooth light was on. The thinkpad switch for wireless was on, and the [FN][F5] setting showed bluetooth on.

the problem was that I had both the Microsoft stack and the Lenovo thinkpad stack.

I had to:

1) remove the bluetooth item in device manager

2) Unload the Lenovo stack (through control panel) and then

3) remove the MS stack (using the info here: http://support.microsoft.com/kb/889814 ).

4) Reboot.

5) Choose [cancel] when the reboot tries to load drivers for bluetooth.

6) load the newest lenovo stack for your thinkpad via the downloads at lenovo support.

Bam! That did it.

I hope that helps others.

 

 

Sakrament Chrztu


Chrzest udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12.30. Poprzedzony jest obowiązkową katechezą dla rodziców i chrzestnych: w soboty przed niedzielami chrztu o godz. 17.00 w sali na plebanii.

Kancelaryjne wymogi: odpis aktu urodzenia dziecka, wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska), zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Najpóźniej tydzień przed chrztem rodzic osobiście powinien zgłosić dziecko w kancelarii.

Na rodzicach dziecka ochrzczonego spoczywa obowiązek pielęgnowania i rozwijania delikatnego ziarnka wiary. Rodzice, którzy nie dają w najmniejszym stopniu takiej gwarancji wychowawczej, nie mogą ubiegać się o chrzest własnego dziecka. Na przykład takimi nie mogą być rodzice niewierzący, niepraktykujący i notoryczni gorszyciele. Może zdarzyć się, że ksiądz w takich sytuacjach będzie zmuszony odmówić chrztu, bo zobowiązuje go do tego prawo kanoniczne.

Chrzestnym może być każdy chrześcijanin wierzący i aktualnie praktykujący i nie mający przeszkód kanonicznych (taka przeszkoda to np. życie z kimś bez wymaganego ślubu kościelnego).

Rodzice i chrzestni powinni przyjąć Komunię świętą w intencji ochrzczonego.

 

Sakrament Bierzmowania


Bierzmowania zwykle udziela biskup. W naszym kościele sakrament ten jest sprawowany przeważnie w okresie Wielkiego Postu. Przyjmuje go głównie młodzież z trzecich klas gimnazjalnych.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata. Rozpo­czyna się ono już w klasie pierwszej gimnazjum. Wszyscy gimnazjaliści przygotowują się w swoich para­fiach, niezależnie od tego, czy uczą się na terenie swojej parafii (Gim­nazjum nr 2), czy też w szkołach poza parafią (np. w Gimnazjum nr 1). Wszyscy kandydaci podzieleni są na grupy, których opiekunami są kapłani z naszej parafii.

Porządek spotkań:
• klasy I i II – raz w miesiącu (wg znanego uczniom harmonogramu) w grupach z opiekunem,
• klasy III – pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00 (z rodzicami).

Spowiedź Święta: w pierwsze czwartki od godz. 17.00), a w pierwsze piątki miesiąca od godz. 15.00.

Ponadto w ramach duchowej formacji gimnazjaliści są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej dla młodzieży, w drugą niedzielę miesiąca o godz. 9.30 (w dolnym kościele).

Wszelkie zapytania należy kierować do ks. Macieja Igielskiego, odpowiedzialnego za sakrament bierzmowania w parafii.

Kancelaryjne wymogi: metryka chrztu, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej – Eucharystia


Komunię świętą przyjmujemy tylko w stanie łaski uświęcającej. Winno się to uczynić podczas Mszy Świętej. Można ją przyjąć dwa razy w ciągu dnia, z tym, że za drugim razem trzeba wziąć udział w całej Mszy Świętej.

Pierwsza Komunia Święta – odbywa się w drugą niedzielę maja w dwóch grupach (dla dzieci klas drugich ze szkół podstawowych nr 5 i 7), w czasie Mszy Świętych o godz. 9.30 i 11.00. Przystąpienie do tego sakramentu poprzedzają cotygodniowe katechezy dla dzieci i ich rodziców w sali przy kościele.

W naszej parafii Pierwsza Komunia Święta jest praktykowana z bezpośrednim udziałem rodziców, aby w ten sposób podkreślić ich odpowiedzialność za religijne wychowanie dzieci i nieocenioną pomoc w tym trudnym procesie.

Kancelaryjne wymogi: metryka chrztu dziecka.

Pierwsza rocznica Pierwszej Komunii Świętej jest obchodzona w trzecią niedzielę maja na Mszy Świętej o godz. 9.30.


Sakrament Pojednania i Pokuty


Ze Spowiedzi świętej można skorzystać codziennie w czasie Mszy Świętych i innych nabożeństw. Z racji Pierwszego Piątku miesiąca spowiedź odbywa się od godz. 15.00 do 19.00, a w poprzedzający go czwartek od godz. 16.00 do 19.00.

Całodzienne spowiedzi odbywają się przed Bożym Narodzeniem, w ramach rekolekcji wielkopostnych i przed wrześniowym odpustem.


Sakrament Chorych


Chorzy korzystają z posługi sakramentalnej w każdy Pierwszy Piątek miesiąca. Kapłani udają się do domów od godz. 8.00.

Natomiast świeccy szafarze w każdą niedzielę po rannej Mszy Świętej, tj. przed godz. 8.00, zanoszą Komunię świętą tym, którzy o to prosili. Mieszkanie chorego winno być odpowiednio przygotowane, a domownicy powinni w miarę możliwości uczestniczyć w ceremonii udzielania Komunii świętej.

W razie nagłej potrzeby kapłani spieszą z posługą o każdej porze dnia i nocy.


Sakrament Małżeństwa


Sakrament ten przyjmują wierzący odpowiednio przygotowani. Podstawą jest dojrzała miłość i wiara.

Zwyczajnie sakrament małżeństwa udzielany jest w soboty całego roku, z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu i Adwentu. Odstąpienie od tej zasady musi być odpowiednio uzasadnione.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed ślubem.
Pierwsze i drugie spotkanie odbywa się codziennie podczas dyżurów w kancelarii oraz dodatkowo w każdy piątek w godz.: 19.00-20.00 (po wcześniejszym umówieniu się co do terminu).

Kancelaryjne wymogi: aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz – metryki chrztu, dowody osobiste, ostatnie świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny. 
Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Warunki przechowywania plików cookies możesz ustawić w przeglądarce.
© 2018 Parafia św. Pawła Apostoła w Bochni | Realizacja: RAFKOM
Marquee Powered By Know How Media.