Parafia

 

 

Licząca ponad osiem tysięcy wiernych parafia pw. św. Pawła Apostoła obejmuje swoim zasięgiem zachodnią część Bochni. Erygowana została 25 maja 1984 r. przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza (*1919 †1990). Jest drugą co do wielkości bocheńską parafią; stanowią ją dwa osiedla mieszkaniowe oraz ulice odłączone od macierzystej parafii św. Mikołaja. Pierwszym proboszczem parafii został mianowany budowniczy tutejszego kościoła ks. prałat Jan Nowakowski. Od 1998 r. parafia jest również siedzibą dekanatu Bochnia Zachód.

W dotychczasowej historii parafii do szczególnych wydarzeń religijno-społecznych należą: diecezjalne uroczystości jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Bocheńskiej z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski (5 października 1985), peregrynacja kopii Jasnogórskiego Obrazu wśród rodzin parafii (1988), rozpoczęcie peregrynacji Matki Bożej w fatimskiej figurze w diecezji tarnowskiej (9 grudnia 1995), wędrówka figury Matki Bożej Fatimskiej wśród rodzin wspólnoty parafialnej (Grudzień 1998 – Luty 2000), trzy Kongresy Rodziny (1996, 1998 i 2013), Parafialne Dni Jedności (1999 i 2012), chrzest dzieci przez biskupa tarnowskiego u progu Nowego Tysiąclecia przy jubileuszowej chrzcielnicy (7 stycznia 2001), nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (17-18 marca 2001), konsekracja kościoła (26 września 2004), obchody Roku Świętego Pawła z licznymi diecezjalnymi spotkaniami modlitewnymi i formacyjnymi (29 czerwca 2008/2009), obchody srebrnego jubileuszu parafii (23-25 maja 2009), peregrynacja znaków wiary – ikony św. Pawła Apostoła i Biblii – wśród rodzin parafii (29 czerwca 2009 – 24 października 2010), posłanie misyjne rodaka ks. Michała Rachwalskiego (18 września 2012), XV diecezjalne spotkanie Kolędników Misyjnych (12 stycznia 2013), V diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny (20 października 2013), intronizacja relikwii św. Jana Pawła II (13 maja 2014), święcenia diakonatu kleryków WSD w Tarnowie (24 maja 2014), nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii świętych – s. Faustyny i Jana Pawła II (24-25 sierpnia 2014).

W parafii św. Pawła Apostoła tradycyjnym już spotkaniem modlitewnym, gromadzącym liczną rzeszę wiernych – również z innych części Bochni – stało się comiesięczne nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową. Swoją historię piszą też czwartkowa nowenna do św. Pawła Apostoła i piątkowa Koronka do Miłosierdzia Bożego połączona z ucałowaniem relikwii św. siostry Faustyny, a także adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą i uwielbieniem w intencji kapłanów i powołań do służby Bożej w pierwszy czwartek miesiąca oraz modlitewne czuwanie ze św. ojcem Pio w drugi piątek miesiąca. Ponadto owocem parafialnych obchodów Roku Świętego Pawła stało się coroczne Triduum biblijne z racji – przypadającego 25 stycznia – święta nawrócenia Apostoła Narodów. Trzydniowe modlitewne spotkanie z patronem parafii jest połączone z rozważaniem Pisma Świętego, prowadzonym przez wykładowców uczelni katolickich.

Przy parafii zawiązały się liczne wspólnoty modlitewne, grupy apostolskie oraz stowarzyszenia katolickie. Zarówno inicjatywy podejmowane przez te grupy, jak również inne wydarzenia w parafii są opisywane w biuletynie pt. „Głos Parafii”, wydawanym od 1993 r. Dla potrzeb rodzin – a szczególnie narzeczonych – z dekanatu Bochnia Zachód przy tutejszym kościele funkcjonuje Katolicka Poradnia Rodzinna.

W latach 1996-2014 przy parafii funkcjonował Dziewczęcy Chór Parafialny „Puellae Sancti Pauli”. Na trwałe zapisały się również inne przedsięwzięcia artystyczne z udziałem wybitnych wykonawców, m.in.: Nieszpory Ludźmierskie J. K. Pawluśkiewicza (1998) czy Oratorium „Mesjasz” G. F. Händla (2005). W tutejszym kościele wykonane zostały też dzieła wielkich kompozytorów, takie jak: „Completorium” G. G. Gorczyckiego (2009), „Gloria” A. Vivaldiego (2010), „Requiem” i „Msza Koronacyjna” W. A. Mozarta (2011) oraz „Requiem op. 48” G. Fauré (2015). Zainteresowaniem cieszą się również koncerty organowe na oddanym w 2005 r. instrumencie Riegera.

Parafia w ramach prowadzonej katechezy obejmuje siedem placówek oświatowych. Należą do nich: Miejskie Przedszkole nr 1 (ul. Gen. Tadeusza Jakubowskiego), Miejskie Przedszkole nr 2 (ul. Legionów Polskich), Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca” (ul. Płk. Józefa Serugi), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki (ul. Kazimierza Wielkiego), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II (ul. Gen. Tadeusza Jakubowskiego), Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida (ul. Gen. Tadeusza Jakubowskiego) i Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica (ul. Edwarda Windakiewicza).

Na terenie parafii znajdują się dwie murowane kaplice. Wzniesiona w połowie lat trzydziestych XX w. przez mieszkańców Kolanowa kaplica pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kolanowskiej oraz – przy ul. Krakowskiej – kaplica św. Rozalii, której powstanie datuje się na rok 1831. Na uwagę zasługuje także kamienna zabytkowa figura Trójcy Świętej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego, wykonana w 1898 r. w zakładzie rzeźbiarskim Wojciecha Samka w Bochni oraz kapliczka z dziewiętnastowiecznym obrazem św. Stanisława Biskupa przy ul. Wiśnickiej.

Z kolei przy ul. Zaułek Franciszka Mollo znajduje się cmentarz św. Rozalii, na którym dokonywano pochówków do lat 70. XX w. Jednym z ostatnich pochowanych jest redemptorysta o. Władysław Całka (*1897 †1969), który uwięziony na wileńskich Łukiszkach prowadził dziennik, opisując w nim m.in. tragiczne losy duchowieństwa polskiego na Wileńszczyźnie w latach okupacji hitlerowskiej. Związany rodzinnie z terenem tutejszej parafii zakonnik był również spowiednikiem i kierownikiem duchowym służebnicy Bożej Rozalii Celakówny oraz kapelanem wileńskiej organizacji Armii Krajowej.

Z biegiem lat cmentarz św. Rozalii stał się ważnym miejscem pamięci narodowej z grobami z czasów I wojny światowej oraz ze zbiorową mogiłą żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bochni w pierwszych dniach września 1939 r. W ostatnich latach w tym miejscu odsłonięto obelisk upamiętniający tysiące Polaków – ofiary zbrodni ludobójstwa w Ponarach k. Wilna w latach 1941-1944 (2011), pomnik ku czci Powstańców 1863-1864 z Bochni i Obwodu Bocheńskiego (2013), a także pomnik Dziecka Utraconego (2013). 
Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub na podstawie prawa.
Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Warunki przechowywania plików cookies możesz ustawić w przeglądarce.
© 2018 Parafia św. Pawła Apostoła w Bochni
Marquee Powered By Know How Media.