Głos Parafii

Głos Parafii / Nr 160 >> kliknij
Zobacz wydanie PDF

ROK XXVI NR 3 (160) WRZESIEŃ 2019

 

W numerze:

Na szlaku Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Tutaj nikt nie czuje się samotny,
pomimo tego, że jest to wymagający szlak, nie tylko pod względem fizycznym,
ale również duchowym. Każdy z nas zachowa te niesamowite wspomnienia
i atmosferę w sercu. 
s. 13

Krok, krok za krokiem krok… Najmłodszy pielgrzym miał cztery miesiące,
a najstarszy 86 lat. Na pielgrzymce były cztery śluby, pątnicy modlili się i wspierali misje, były prymicje, modlitwa za Ojczyznę i adoracja Najświętszego Sakramentu. s. 14

Zawitaj Matko Różańca Świętego. Różaniec mówiony wspólnie jest groźniejszy
dla Szatana. Tworzy się bowiem tym sposobem zwycięska armia przeciw niemu.
Należy go odmawiać z wiarą, pokorą, ufnością, wytrwałością, miłością. s. 18


Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Pawła Apostoła w Bochni

ISSN 1507-0743

Adres redakcji: ul. Wyspiańskiego 25a, 32-700 Bochnia
tel. 14 612 42 65, faks 14 611 89 16
e-mail: parafia@pawelbochnia.pl


Redaktor naczelny:
 ks. Maciej Igielski

Zespół redakcyjny i współpraca: 
Paulina Joniak, Gabriela Rogowska,
Łukasz Chojecki, Maksymilian Truś, Zbigniew Jędrzejek, Jakub Szymczyk

Opracowanie graficzne i skład: Agencja Reklamowa NAWIGATOR

Druk: Drukarnia PRINTGRAPH

* * * * * * * * * * * *


Pierwszy numer biuletynu parafialnego „Głos Parafii” ukazał się na Wielkanoc 1993 r. Przez dziesięć lat wydawany był co miesiąc, następnie stał się dwumiesięcznikiem. Od 2007 roku gazeta przybrała formę kwartalnika, publikowanego na Wielkanoc,
w czerwcu (odpust patronalny), we wrześniu (odpust na Podwyższenie Krzyża) i na Boże Narodzenie. Od tego też czasu nakład pisma wynosi ok. 1000 egzemplarzy. Rozprowadzany jest on głównie wśród rodzin tutejszej parafii. Swoich czytelników ma także
w innych częściach Bochni, w kraju, a nawet za granicą. Treść pisma o charakterze religijno-społecznym powstaje
dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu grupy osób. 
Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub na podstawie prawa.
Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Warunki przechowywania plików cookies możesz ustawić w przeglądarce.
© 2019 Parafia św. Pawła Apostoła w Bochni
Marquee Powered By Know How Media.