Głos Parafii

Głos Parafii / Nr 158 >> kliknij
Zobacz wydanie PDF

ROK XXVI NR 1 (158) WIELKANOC 2019


W numerze:

Armia obrońców życia. Wartość życia ludzkiego jest nieoceniona i niepodważalna. Jako chrześcijanie, jako Polacy musimy mieć w pamięci słowa naszego rodaka
Jana Pawła II: „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. s. 7

Kierunek: Madryt. Ten czas wspólnych modlitewnych rozważań pokazał, jak bardzo ważna jest modlitwa za młodych, za prześladowanych chrześcijan, o pokój na świecie. Cała pielgrzymka zaufania pokazała, że nie liczy się język, którym się posługujemy, kraj, w którym żyjemy, a nawet to, czy mówimy po angielsku, bo najważniejszą
rzeczą tam jest uśmiech, wiara i zaufanie. s. 10

Z dawna Polski Tyś Królową. Niech dzisiaj, tak jak od przeszło stu lat, starsi, młodzież i dzieci gromadzą się wieczorami majowymi przy figurze oraz w kaplicy
i śpiewają Litanię loretańską z pieśniami maryjnymi. Tradycja oddawania czci Maryi
w tych miejscach jest silnie ugruntowana w sercach mieszkańców. s. 14


Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Pawła Apostoła w Bochni

ISSN 1507-0743

Adres redakcji: ul. Wyspiańskiego 25a, 32-700 Bochnia
tel. 14 612 42 65, faks 14 611 89 16
e-mail: parafia@pawelbochnia.pl


Redaktor naczelny:
 ks. Maciej Igielski

Zespół redakcyjny i współpraca: 
Paulina Joniak, Gabriela Rogowska,
Łukasz Chojecki, Maksymilian Truś, Zbigniew Jędrzejek, Jakub Szymczyk

Opracowanie graficzne i skład: Agencja Reklamowa NAWIGATOR

Druk: Drukarnia PRINTGRAPH

* * * * * * * * * * * *


Pierwszy numer biuletynu parafialnego „Głos Parafii” ukazał się na Wielkanoc 1993 r. Przez dziesięć lat wydawany był co miesiąc, następnie stał się dwumiesięcznikiem. Od 2007 roku gazeta przybrała formę kwartalnika, publikowanego na Wielkanoc,
w czerwcu (odpust patronalny), we wrześniu (odpust na Podwyższenie Krzyża) i na Boże Narodzenie. Od tego też czasu nakład pisma wynosi ok. 1000 egzemplarzy. Rozprowadzany jest on głównie wśród rodzin tutejszej parafii. Swoich czytelników ma także
w innych częściach Bochni, w kraju, a nawet za granicą. Treść pisma o charakterze religijno-społecznym powstaje
dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu grupy osób. 
Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub na podstawie prawa.
Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Warunki przechowywania plików cookies możesz ustawić w przeglądarce.
© 2019 Parafia św. Pawła Apostoła w Bochni
Marquee Powered By Know How Media.