Głos Parafii

Głos Parafii / Nr 151 >> kliknij
Zobacz wydanie PDF

ROK XXIV NR 2 (151) CZERWIEC 2017


W numerze:

Smak Boga. Pogoda w tym dniu była niesprzyjająca… Mimo to od samego rana ludzie z całej Bochni gromadzili się tak licznie, że wypełnili cały plac przykościelny. Przecież prawie trzy lata uczestniczyli w budowie tego pomnika wiary. s. 8

Czas łaski od Pana Boga. Zaangażowanie w liturgię i dobre jej przygotowanie było i nadal jest moją pasją i priorytetem. Nie lubię jak liturgia jest kiepsko przygotowana. Ona musi być piękna. Ona musi prowadzić do spotkania z Bogiem. s. 10

Spontaniczne dziękczynienie. Na rocznicowej Eucharystii zgromadzili się ludzie, którym ten kościół był bliski w latach szkolnych, studenckich, aż do dzisiaj. s. 12

Bardzo dobry rok. Sądzę, że wielu parafian cieszyło się z tej inicjatywy, tak ważnej i dzisiaj bardzo potrzebnej, ale pewnie byli tacy, którzy w stronę przedszkola spoglądali sceptycznie… Te zastrzeżenia okazały się jednak na wyrost i naprawdę w ciągu tych miesięcy było dobrze, powiem więcej, bardzo dobrze! s. 15


Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Pawła Apostoła w Bochni

ISSN 1507-0743

Adres redakcji: ul. Wyspiańskiego 25a, 32-700 Bochnia
tel. 14 612 42 65, faks 14 611 89 16
e-mail: bochnia3@diecezja.tarnow.pl

Redaktor naczelny: ks. Jan Nowakowski

Zespół redakcyjny: Marta Babicz, Alicja Golińska, Wacław Rachwalski

Opracowanie graficzne: Grzegorz Kapcia

Projekt okładki: Zbigniew Jędrzejek
www.netnawigator.pl

Skład DTP: Marek Gruca

Obsługa informatyczna: Maciej Buszko

Druk: Drukarnia PRINTGRAPH
Brzesko, ul. Mickiewicza 19
tel. 14 663 07 50
www.printgraph.pl

* * * * * * * * * * * *

Pierwszy numer biuletynu parafialnego „Głos Parafii” ukazał się na Wielkanoc 1993 r. Przez dziesięć lat wydawany był co miesiąc, następnie stał się dwumiesięcznikiem. Od 2007 roku gazeta przybrała formę kwartalnika, publikowanego na Wielkanoc, w czerwcu (odpust patronalny), we wrześniu (odpust na Podwyższenie Krzyża) i na Boże Narodzenie. Od tego też czasu nakład pisma wynosi 1000 egzemplarzy. Rozprowadzany jest on głównie wśród rodzin tutejszej parafii. Swoich czytelników ma także w innych częściach Bochni, w kraju, a nawet za granicą. Treść pisma o charakterze religijno-społecznym powstaje dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu grupy osób, w której dominują nauczyciele. 
Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Warunki przechowywania plików cookies możesz ustawić w przeglądarce.
© 2017 Parafia św. Pawła Apostoła w Bochni | Realizacja: RAFKOM
Marquee Powered By Know How Media.