Głos Parafii

Głos Parafii / Nr 150 >> kliknij
Zobacz wydanie PDF

ROK XXIV NR 1 (150) WIELKANOC 2017


W numerze:

Mobilizacja do wspólnego wysiłku. Życie duszpasterskie nowo powstałej parafii rodziło się w wyjątkowo trudnych warunkach, wręcz prymitywnych… To mobilizowało wiernych do podwójnego wysiłku, kontynuacji budowy, tworzenia nowych struktur parafialnych, organizacji życia religijnego. s. 10

Różaniec w nocnej scenerii. Zwyczaj procesji fatimskich w parafii sięga lat 90. ub. wieku. Niemniej jednak sama figura Matki Bożej Fatimskiej zagościła w murach naszej świątyni kilka lat wcześniej. s. 12

Nie mogę być obojętnym. Chrzest dorosłych jest wymownym znakiem, że misje w Kościele w Republice Środkowoafrykańskiej są wciąż aktualne. s. 14

„Ideał sięgnął bruku”. Podczas, gdy wyzwoleni z przesądów widzowie oklaskiwali na stojąco w Warszawie „Klątwę”, uczniowie Gimnazjum nr 2 im. C. K. Norwida w Bochni zachwycili widzów spektaklem – „A to Polska właśnie”… I to była prawdziwa sztuka pełna piękna, głębi, artyzmu, polskości. s. 16


Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Pawła Apostoła w Bochni

ISSN 1507-0743

Adres redakcji: ul. Wyspiańskiego 25a, 32-700 Bochnia
tel. 14 612 42 65, faks 14 611 89 16
e-mail: bochnia3@diecezja.tarnow.pl

Redaktor naczelny: ks. Jan Nowakowski

Zespół redakcyjny: Marta Babicz, Alicja Golińska, Wacław Rachwalski

Opracowanie graficzne: Grzegorz Kapcia

Projekt okładki: Zbigniew Jędrzejek
www.netnawigator.pl

Skład DTP: Marek Gruca

Obsługa informatyczna: Maciej Buszko

Druk: Drukarnia PRINTGRAPH
Brzesko, ul. Mickiewicza 19
tel. 14 663 07 50
www.printgraph.pl

* * * * * * * * * * * *

Pierwszy numer biuletynu parafialnego „Głos Parafii” ukazał się na Wielkanoc 1993 r. Przez dziesięć lat wydawany był co miesiąc, następnie stał się dwumiesięcznikiem. Od 2007 roku gazeta przybrała formę kwartalnika, publikowanego na Wielkanoc, w czerwcu (odpust patronalny), we wrześniu (odpust na Podwyższenie Krzyża) i na Boże Narodzenie. Od tego też czasu nakład pisma wynosi 1000 egzemplarzy. Rozprowadzany jest on głównie wśród rodzin tutejszej parafii. Swoich czytelników ma także w innych częściach Bochni, w kraju, a nawet za granicą. Treść pisma o charakterze religijno-społecznym powstaje dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu grupy osób, w której dominują nauczyciele. 
Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Warunki przechowywania plików cookies możesz ustawić w przeglądarce.
© 2017 Parafia św. Pawła Apostoła w Bochni | Realizacja: RAFKOM
Marquee Powered By Know How Media.